ENVIRONMENT - KOVOPLAST, výrobce-kovolisovna-vstřikolisovna-kovoobrábění-nástrojárna-výlisky-plast

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

ENVIRONMENT

Politika EMS
Trvale monitorovat a plnit platné zákony a závazné předpisy v oblasti environmentu
Neustále sledovat stav životního prostředí a trvale monitorovat všechny aspekty, které jej mohou ovlivňovat
Postupnou modernizací technologických procesů snižovat riziko ohrožení životního prostředí
Soustavně vzdělávat všechny zaměstnance v soustavné péči o životní prostředí
Environmentální profil společnosti KOVOPLAST v.d.

1. Úvod
Ve společnosti KOVOPLAST v.d. je environmentální profil tvořen následujícími kritérii. Tento profil je určen k informaci pro všechny zaměstnance společnosti, spolupracující strany a veřejnost.

2. Registr aspektů

Jedním z výchozích materiálů pro stanovení environmentální politiky je registr environmentálních aspektů, který je průběžně aktualizován

3. Kritéria
zajišťovat ochranu životního prostředí v souladu s platnou legislativou
považovat péči o životní prostředí za součást řízení firmy a
v rámci interního auditu provádět kontrolu dodržování vymezených kritérií
efektivně využívat a minimalizovat potřebu energií a surovin, tím snižovat zatížení životního prostředí a minimalizovat výskyt havarijních stavů
snižovat vznik odpadů a znečištění – zajistit bezpečné nakládání s nimi, včetně jejich likvidace
zaměstnanci mají vymezeny povinnosti ve v
ztahu k životnímu prostředí a jsou povinni dodržovat postupy minimalizující vznik havarijního stavu a mimořádných událostí

4. Monitorování
Přehledy spotřeby energií a vyprodukovaných odpadů jsou monitorovány a ročně vyhodnocovány v rámci přezkoumání vedením

5. Závěr
Vedení společnosti KOVOPLAST v.d. se plně ztotožňuje s kritérii uvedenými v Environmentálním profilu a zavazuje se, že bude trvale vytvářet podmí
nky a zajišťovat potřebné zdroje pro jejich trvalé naplňování.

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu tlaku zákazníků a naší snaze vyhovět jejich nárokům na kvalitu výrobků a služeb, byl v KOVOPLASTU, výrobní družstvo postupně zaveden a certifikován systém řízení kvality dle norem ISO 9001 a ISO/TS 16949.


Vedoucí útvaru technických služeb
Václav Hodulík
hodulik@kovoplastvd.cz
tel:
   +420 572 520 535
mob: +420 603 889 537

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky I