Náhradní plnění za OZP - KOVOPLAST, výrobce-kovolisovna-vstřikolisovna-kovoobrábění-nástrojárna-výlisky-plast

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Náhradní plnění za OZP

Náhradní plnění

Náhradní plnění za zaměstnance se zdravotním postižením

Co je to náhradní plnění?        ( KALKULAČKA náhradního plnění)

    Na základě Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. § 81 je zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci povinen zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve 4% výši podílu na celkovém počtu zaměstnanců firmy.
    Pokud firma nemá stanovený počet zaměstnaných zdravotně znevýhodněných osob, je povinna odvést státu za každého chybějícího zaměstnance 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy  vyhlášené vyhláškou MPSV.
    Svoji povinnost si firma může splnit rovněž tzv. „náhradním plněním“, tzn., že může odebrat výrobky nebo služby od organizace, která zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením a může náhradní plnění poskytovat.
Zákonnou povinnost lze splnit i kombinací uvedených možností.

Proč platit odvody, když lze od nás výhodně odebírat výrobky?

V případě odebírání výrobků - tzv. " náhradní plnění" - si firma, která chce náhradní plnění využít, vydělí hodnotu odebraných a současně zaplacených výrobků (bez DPH) od firmy, která je podle zákona oprávněna náhradní plnění poskytovat,  sedminásobkem průměrné mzdy vyhlášené pro příslušné období.
Výsledkem je počet osob, které si může započítat v rámci "náhradního plnění".

Opačným postupem je případně možno spočítat, jakou výši  „náhradního plnění“ firma ke splnění svých zákonných povinností potřebuje.

K uvedenému výpočtu můžete použít naši kalkulačku .   ODKAZ


Změny v náhradním plnění platné od r. 2012

    Novela zákona o zaměstnanosti, účinná od 1.1.2012, přinesla významné změny v oblasti náhradního plnění, jehož objem do té doby nebyl limitován.
Změny se týkají převážně poskytovatelů, dotkly se však i odběratelů náhradního plnění.
    Řádný poskytovatel náhradního plnění je nyní ve své nabídce omezen výší limitu.
Tento nově zavedený limit je ve výši 36-ti násobku průměrné mzdy za 1-3 čtvrtletí předchozího kalendářního roku – orientačně tedy ve výši necelých 900 tisíc Kč. Pouze takovou částku může poskytovatel fakturovat v rámci náhradního plnění za každého svého zaměstnance se zdravotním postižením zaměstnaného v předchozím kalendářním roce.

Jaký dopad mají tyto změny na odběratele?

    Doklady vystavené od roku 2012 již nejsou automaticky náhradním plněním, pokud není smluvně sjednán objem náhradního plnění a odběratel nemá potvrzení o jeho výši od dodavatele.
Možnosti poskytovatele jsou výše uvedeným limitem v součtu za všechny zaměstnance pro všechny odběratele (na všechna IČ) omezené.
Nová úprava nutí poskytovatele již na začátku roku rozhodnout o tom, komu a za jakých podmínek náhradní plnění poskytne.
Kontaktujte proto prosím co nejdříve naše obchodní oddělení a sjednejte s nimi objem vámi požadovaného náhradního plnění pro příslušné období.


Vedoucí personálního oddělení
Olga Málková
malkova@kovoplastvd.cz
tel:
+420 572 520 527

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky I