Strojní vybavení kovolisovna - KOVOPLAST, výrobce-kovolisovna-vstřikolisovna-kovoobrábění-nástrojárna-výlisky-plast

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Strojní vybavení kovolisovna

Strojní vybavení kovolisovna

Lisování

Lisy - přídavné zařízení

¨
Provádíme střih, ohyb a tažení dílců z plechů do tloušťky 6 mm na lisech typu LEN-C (16 strojů) s lisovací silou 10 - 160 tun.

K těmto lisům je možno použít přídavná zařízení:

  • Pneumatické i pružinové přidržovače

  • Automatické podávací zařízení svitků

  • Rovnací zařízení svitků

Lis tonáž

kusů

   10 tun

4

   25 tun

3

   40 tun

3

   63 tun

2

 100 tun

1

 160 tun

1

 Hydraulický lis 40 tun

1

 Hydraulický lis 100 tun

1

 Hydraulický lis CDC 2-7

3

Pracujeme též na hydraulických lisech o maximální lisovací síle 40 a 100 tun.

Další technologie opracování kovových výlisků

Stříhání
Stříhání plechů provádíme na tabulových nůžkách NTC 1250/2,5. Zpracováváme plechy o max. šířce 1250 mm a tloušťce max. 2,5 mm.

Vrtání, odjehlování
Vrtáme a odjehlujeme otvory na stolních vrtačkách do průměru 12 mm. Dále pracujeme na sloupových vrtačkách VR 2 a VO 32.

Řezání závitů
Řezání závitů provádíme na mechanických i pneumatických závitořezech do velikosti M10. Po zkonstruování speciálních přípravků provádíme také několikanásobné řezání závitů v jednom cyklu.
Bodové sváření
Pneumatickou odporovou bodovou svářečkou WBPL 40 a svářečkou R16 svařujeme plechy do tloušťky 2,5 mm.Broušení
Pro odstranění ostřin vzniklých při řezání na pásové pile používáme pásovou brusku HU 100 x 1220 a kotoučovou brusku B 175. Dále provádíme broušení na brusce na kulato 2 UD P2/500.

Stáčení
Na ruční stáčečce zpracováváme plechy do tloušťky 2 mm. Dále používáme elektrickou zakružovačku profilů.

Odmašťování
Odmašťování drobnějších kovových dílců provádíme pomocí ekologického mycího stolu IBS - typ M. K odmaš
tění dílů užíváme odmašťovací kapalinu MANPOWER RED nebo EL-extra 001067.

Odhranění
Hromadné odjehlení dílců do rozměru 100 x 150 mm realizujeme:

  • v odstředivém omílacím zařízení TURBO OST 80 (kapacita jedné sázky 80 litrů)

  • ve vibračním omílacím zařízení Rössler R 220 EURO-P s kruhovou sušičkou RT 250 EURO

  
  

Montáž
Na místě provádíme kompletaci jednoduchých výrobků z menšího počtu dílců.

Povrchové úpravy
Zajišťujeme veškeré povrchové úpravy v kooperaci. Máme zkušenosti se zinkováním, eloxací, chromováním, kataforézou a kalením.


Vedoucí střediska kovo
René Tibenský
tibensky@kovoplastvd.cz
tel:
   +420 572 520 503
mob: +420
731 249 256


Vedoucí
obchodu a marketingu
Roman Kolárík
kolarik@kovoplastvd.cz
tel:
   +420 572 520 540
mob: +420
605 460 575

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky I