Dotace

Úspory energie

Projekt
Úspora energie: centrální rozvod a sušení granulátu
je spolufinancován Evropskou unií
Předmětem projektu je účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání energiemi a druhotnými surovinami.

Úspory energie

Projekt
Úspory energie: vstřikovací lis + výstředníkový lis
je spolufinancován Evropskou unií
Předmětem projektu je účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energiemi a druhotnými surovinami.

Fotovoltaické systémy

Projekt
Pořízení fotovoltaických systémů pro KOVOPLAST, výrobní družstvo
je spolufinancován Evropskou unií
Předmětem projektu je účinné nakládání s energiemi, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie, podpora zavádění nových technologií v oblasti nakládání s energiemi a oblasti druhotných surovin.

Digitální transformace

Projekt
Digitální transformace ve společnosti KOVOPLAST, výrobní družstvo
je spolufinancován Evropskou unií
Předmětem projektu je implementace MES systému, instalace robotického pracoviště a dvou výrobních technologií (excentrických lisů).

Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji

Tento projekt je financován z 85 % z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a z 15 % z prostředků státního rozpočtu ČR.

„Podporujeme Vaši budoucnost“
www.esfcr.cz

Pořízení moderní technologie pro rozšíření výroby vstřikování plastů

Pořízení moderní technologie pro rozšíření výroby vstřikování plastů.
Cíl projektu:
  • nákup moderní technologie vstřikovacích lisů v počtu 4 ks - 50, 100, 150, 200 tun
  • nákup sušících zařízení 2x
  • nákup tempreračních zařízení 4x
  • nákup barvícího zařízení 1x
  • nákup manipulačního zařízení - robot pro 200 t lis
  • nákup stacionárního šroubového kompresoru včetně příslušenství a vzduchotechniky