Již více než 25 let
se na nás
můžete spolehnout

Firma KOVOPLAST, v.d., vznikla v roce 1994. Máme tak více než 25 let zkušeností s výrobou a dodávkami plastových a kovových výlisků pro automobilový, elektrotechnický, stavební, spotřební, zdravotnický a strojírenský průmysl.

V roce 2016 jsme zahájili
výrobu plastových dílů
v nové hale vstřikolisovny.

Výroba

3300 m²

Montáže

1000 m²

Logistika

1000 m²

Administrativa a laboratoře

250 m²

Globálnost

V současnosti firma dodává svoje služby a výrobky zákazníkům z:

  • Evropy (Španělsko, Francie, Německo, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Rusko),
  • Ameriky (USA, Mexiko)
  • a Asie (Turecko, Japonsko).

 

Sociální odpovědnost

Jednou z priorit naší firmy je podpora zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností. V našem týmu je více než 50 % zaměstnanců se statusem OZP. Naši méně šťastní spoluobčané si zaslouží druhou šanci a my jim v tom pomáháme. Odměnou je nám mimo jiné velmi nízká fluktuace a eliminace najímání agenturních pracovníků.

Díky tomuto společensky odpovědnému přístupu naši zákazníci mohou využít možnost čerpání tzv. náhradního plnění a nakoupit požadované služby a produkty za výhodných cenových podmínek.

Pro více informací kontaktujte paní Málkovou na malkova@kovoplastvd.cz nebo na telefonu +420 572 520 527.

Historie firmy, vývoj a dosažené úspěchy

Historické kořeny naší firmy sahají až do 60. let, kdy byla v Hluku založena výroba kovových a plastových výrobků.
Postupem doby zaujala ve firmě přední pozici plastikářská výroba orientovaná na podporu lokálních strojírenských firem jako např. Mesit Uherské Hradiště nebo LET Kunovice. V roce 1994 došlo ke transformaci právního statusu společnosti a orientaci výroby na dodávky do automobilového průmyslu a dalších technicky náročných oborů.

 

Díky velmi dynamickému růstu obratu v poslední dekádě firma vybudovala nové výrobní prostory a zmodernizovala výrobní prostředky a technologie na velmi konkurenceschopnou úroveň, tak aby udržela krok se svými náročnými zákazníky a měnícími se podmínkami na globálním trhu práce.

 

V současnosti společnost zaměstnává 150 zaměstnanců. V posledních 5 letech byla firma opakovaně zařazena mezi „100 Czech Best“ společností mezi výrobními družstvy (2016 a 2018).

 

Do budoucna je prioritou udržet a dále rozšířit stávající portfolio našich spokojených zákazníků a svou činností podpořit trvale udržitelný rozvoj naší společnosti a jejích občanů.